KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Ngày 8/10 Liên đội trường THCS Quảng Trường sẽ tổ chức đại hội, đại hội năm học này có những nét khác so với các năm học trước, năm học 2016-2017 Liên đội có nhiều đội viên được tham gia thi…