ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI Mùa thu đã về, học sinh nô nức đến trường trong năm học mới. Hòa chung với không khí học tập sôi nổi trong toàn liên đội củng như thực hiện tốt nhiệm vụ năm…

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Ngày 8/10 Liên đội trường THCS Quảng Trường sẽ tổ chức đại hội, đại hội năm học này có những nét khác so với các năm học trước, năm học 2016-2017 Liên đội có nhiều đội viên được tham gia thi…