HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 393/KH-UBND ngày 18/03/2021 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình; Căn cứ công văn số 1056/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc…

THƯ KÊU GỌI

THƯ KÊU GỌI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ sách nhân TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2017 TỈNH