THƯ KÊU GỌI

THƯ KÊU GỌI

THƯ KÊU GỌI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ỦNG HỘ sách nhân TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI 2017 TỈNH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG TRƯỜNG                                                      Quảng Trường, ngày 24 tháng 8 năm 2017   THƯ GỬI LỜI CẢM ƠN  VÌ VIỆC LÀM ĐẦY Ý NGHĨA CỦA ANH MAI TƯ KHOA   Lời đầu thư em xin thay mặt cho toàn thể các thầy giáo,…