HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 393/KH-UBND ngày 18/03/2021 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình; Căn cứ công văn số 1056/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc…

TH&THCS Q. Trường-Kế hoạch TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY

Hội Nghị Công Chức,Viên Chức Và Lao Động

Thực hiện Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Trạch về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020. Ngày 09 tháng 11 năm 2019, trường TH và THCS…