TH và THCS Q.TRƯỜNG-KH THAO GIẢNG-THỂ HIỆN CHUYÊN ĐỀ-THI GVDG CẤP TRƯỜNG – ĐMPPDH

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2018 CHỦ ĐỀ: Thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2018) NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ công văn số 21/PGDĐT-THCS ngày 27/7/2018 của…