KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8-2018 CHỦ ĐỀ: Thi đua lập thành tích chào mừng 73 năm Cách mạng tháng 8 (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2018) NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Căn cứ công văn số 21/PGDĐT-THCS ngày 27/7/2018 của…
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10-2017 (tải về) PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS QUẢNG TRƯỜNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                     Số:         /KH                                          Quảng Trường, ngày…