HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8 NĂM 2021

Tháng Tư 20, 2021 3:26 chiều

Thực hiện Công văn số 393/KH-UBND ngày 18/03/2021 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ công văn số 1056/KH-SGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021;
Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Trường TH và THCS Quảng Trường tổ chức “Ngày sách Việt Nam lần thứ 8” năm 2021 với các nội dung sau:

H.HUONG

Đ/c Hà Thị Hường người dẫn chương trình tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

  1. Tuyên truyền ý nghĩa Ngày hội đọc sáchyTRANGNguyễn Thùy Trang  (cộng tác viên thư viện) tuyên truyền ý nghĩa của ngày hội
  2. Giới thiệu một quyển sách hay khối THCSKHÁNH LYEm Nguyễn Khánh Ly học sinh lớp 7, giới thiệu về cuốn sách “Bác Hồ viết di chúc”
  3. Giới thiệu một quyển sách hay khối THK.LY4BEm Phạm Khánh Ly học sinh lớp 4B, giới thiệu về cuốn sách “Sống mãi một huyền thoại”
  4. Quyên góp tiền mua sách (CB, GV, NV; các lớp)
  5. Tổ chức hoạt động “Chung tay xây dựng thư viện sách của em”NGOC.GOP SACHHS,GV GOP SACH

GOP SACH1

T.HUONG GOP