TRƯỜNG THCS QUẢNG TRƯỜNG
Địa chỉ: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông: Phạm Xuân Diệu – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0916513647 - Email: dieupx@gmail.com